Obchodní podmínky eshopu Oblečení pro Tebe

V e-shopu Oblečení pro Tebe mohou nakupovat zákazníci z České republiky a Slovenska.

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky v e-shopu Oblečení pro Tebe provozovaný firmou Gabriela Ramšáková, spol. s r.o., se sídlem: Stonava č.p. 1076, 735 34 Stonava, zapsána u KS Ostrava, oddíl C, vložka 29488, IČ: 27591395, DIČ: CZ27591395 potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou zároveň pro obě strany závazné. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká momentem doručení se závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu Oblečení pro Tebe. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mail info@in-obleceni.cz

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY Objednávka je přijata ihned. Potvrzení objednávky Vám obratem zašleme e-mailem na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. O veškerém průběhu stavu Vaši objednávky i konečném odeslání zásilky budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Pro zákazníky z České republiky

Možnosti zaplacení zboží :

 • převodem na účet ČSOB Karviná č.ú. 210680307/0300
 • dobírkou - poplatek za dobírku 40,-Kč

 

Možnosti doručení zboží :

 • Přeprava PPL - komfortní doručení zásilky do 24 hod. od odeslání - poštovné 50,-Kč

 

Při nákupu nad 1.500,-Kč je poštovné zdarma

Pro zákazníky ze Slovenska

Možnosti zaplacení zboží : bankovním převodem - předem na účet ČSOB Karviná, č.ú. 210680307/0300

Možnosti dodání zboží : Přepravní služba PPL - zahraniční zásilka - poštovné 8 €

Při nákupu nad 111 € je poštovné zdarma

Pokud zvolíte platbu "bankovním převodem - předem", čekáme na úhradu 7 dnů. Pokud částku za objednávku do té doby nepřevedete a nebudeme mít od Vás žádnou informaci o důvodu, bude Vaše objednávka automaticky stornována a zboží uvolněno k dalšímu prodeji. Veškeré uvedené ceny jak za zboží, tak i za expediční poplatky jsou uvedeny s 21% DPH. Všechno zboží, které Vám nabízíme v e-shopu Oblečení pro Tebe máme skladem a expedujeme ho zákazníkům 3x týdně a to každé úterý, středu a pátek. Expedice zboží proběhne v nejbližším možném termínu po obdržení platby (v případě platby na účet). V případě platby dobírkou je pak zboží expedováno v nejbližším možném termínu po objednání. Objednané zboží posíláme přepravní službou PPL. V případě, že zboží již nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat (e-mailem nebo telefonicky). V případě, že Vás nebude možné kontaktovat, vyhrazujeme si právo objednávku zrušit.

5) VÝMĚNA ZBOŽÍ V případě potřeby z důsledku nesprávného výběru zboží Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeně na adresu sídla firmy Gabriela Ramšáková, spol. s r.o., Stonava č.p. 1076, 735 34 Stonava, nejpozději do 15 dnů od obdržení zboží. Náklady spojené s výměnou zboží (poštovné) nese v plné výši kupující.

6) VRÁCENÍ ZBOŽÍ V souladu s § 1829 odst. 1 nového Občanského zákoníku má kupující právo ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni obdržení zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží bez udání důvodu vrátit bez jakýchkoliv sankcí. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující využít pro oznámení odstoupení od smlouvy formulář poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího. Zboží musí kupující odeslat doporučeně na adresu sídla firmy Gabriela Ramšáková, spol. s r.o., Stonava č.p. 1076, 735 34 Stonava, kompletní, včetně příslušenství, dárků, apod., bez známek používání a nepoškozené do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Vracené zboží musí být zcela v původním stavu ( oblečení neprané, nenošené, nežehlené ) a pokud je to možné označené původní identifikační etiketou zboží a obalem. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající v e-shopu nabízí, bude kupujícímu vrácena částka za dopravu jen do výše nejnižší nabízené dopravy. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím a to stejným způsobem jakým je od Kupujícího přijal, nebo i způsobem jakým Kupující požadoval či i jiným způsobem jen tehdy pokud s tím kupující spotřebitel souhlasil a za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, prodávající vrátí v takovém případě kupujícímu spotřebiteli kupní cenu poníženou o náhradu škody.

V případě že kupující vrací jen část zboží z objednávky a ponechá si pouze množství zboží, které nepřesahuje částku 1.500,-Kč na kterou se vztahuje doprava zdarma, bude kupujícímu částka za poštovné doúčtována dle výběru doručení, kterou měl uvedenu v objednávce.

7) STORNO OBJEDNÁVKY Objednávku lze v e-shopu Oblečení pro Tebe bezplatně stornovat nejpozději do 24 hodin od objednání, nebo také po dohodě za předpokladu, že zboží již nebylo expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodejce. Náklady se rozumí náklady spojené s expedicí - poštovné.

8) REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUKA Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop Oblečení pro Tebe provozovaný firmou Gabriela Ramšáková, spol. s r.o., se sídlem: Stonava 1076, 735 34 Stonava žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele. Pokud při převzetí zjistíte poškozený obal či jinou známku poškození zásilky, požadujte od doručovatele sepsání reklamačního protokolu o poškození zásilky. Poškozenou zásilku kupující nemusí převzít. Tento důvod je nutné uvézt v reklamačním protokolu. Veškeré zboží nabízené v našem internetovém obchodě Oblečení pro Tebe www.in-obleceni.cz prochází kontrolou. Případné reklamace na zakoupené zboží v našem internetovém obchodě vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícímu na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním - změnou materiálu úměrně k délce a četnosti nošení
 • nesprávným použitím - mechanickým poškozením
 • nesprávným skladováním
 • nesprávnou údržbou a čištěním

 

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba.

Postup při reklamaci:

 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na Kontaktní adresu Prodávajícího, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího.
 • informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní.
 • reklamované zboží zašlete doporučeně na adresu sídla firmy: Gabriela Ramšáková, spol. s r.o., Stonava 1076, 735 34
 • Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

V jiném případě bude reklamace provedena v souladu se zákonem. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou opět v délce 24 měsíců.

Podle charakteru vady má kupující - spotřebitel při uplatnění záruky následující práva:

 • jedná-li se o vadu odstranitelnou - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jedná-li se o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakované a bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jedná-li se o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu zboží - právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9) PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY Pokud kupující stornuje svou objednávku z e-shopu Oblečení pro Tebe po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je kupující povinen prodávajícímu uhradit vzniklé náklady. Vzniklými náklady se rozumí poplatek za expedici spojený s odesláním zboží. V případě nepřevzetí zásilky odeslané na dobírku v úložní době, dojde ze strany kupujícího k porušení kupní smlouvy, protože kupující je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení stavu objednávky a odeslání objednávky elektronickou poštou. Veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámenky apod.) jsou brány za zcela účelové. Kupujícímu bude automaticky účtován poplatek za poštovné. Za tímto účelem budou kupujícímu elektronickou formou zaslány platební informace potřebné k úhradě těchto nákladů spojených s vyřízením a expedicí nevyzvednutého zboží. Splatnost těchto nákladů je 10 dnů. Za každý následují den po splatnosti je kupujícímu účtován 0,5% poplatek za prodlení. Zákazník má také možnost aktivně požádat o opakované zaslání zásilky elektronickou formou. V tomto případě provede úhradu předem převodem na účet (nejpozději do 7 kalendářních dnů). Původní cena zásilky - kupní cena však bude navýšena o částku 50,-Kč tj. náklady na opakované zaslání zboží.

10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů e-shop Oblečení pro Tebe provozovaný firmou Gabriela Ramšáková, spol. s r.o., Stonava č.p. 1076, 735 34 Stonava řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Registrace na ÚOOÚ pod registračním číslem 00034874. Zákazník má kdykoliv právo požádat o vyřazení svých údajů z databáze, popřípadě upravit údaje o své osobě. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické i tištěné podobě a není přístupná neoprávněným osobám. Zákony a předpisy: - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.
 2. Web není určen k poskytování služeb či prodeji produktů osobám mladším 16 let.
 3. Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám sami předáte (sdělíte), též v souvislosti s Vaším užitím Webu, obvykle jméno, příjmení, firma, adresy, telefon, GSM, e-mail apod.. Pokud objednáváte přes e-shop, zapíše náš systém také Vaši IP adresu a ty cookies, bez kterých by e-shop nefungoval. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování. Tyto osobní údaje máme za účelem Vaší registrace na e-shopu a/nebo přijetí/potvrzení/vyřízení/odeslání/fakturace/reklamace Vaší objednávky a komunikace o ní a jiných našich produktech. Více zde: http://www.in-obleceni.cz/content/2-ochrana-osobnich-udaju


11) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící tento internetový obchod jako je grafické zpracování včetně fotografií nabízeného zboží a popisy zboží jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

12) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy podle zákona 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele je příslušná Česká obchodní inspekce se Sídlem Štěpánská 567/15 12000 Praha 2, veškeré potřebné informace jsou uvedeny na internetové adrese www.coi.cz

Obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2016

 

Soubory ke stažení:

-----

(* předešlé OP platné do 20.10.2015)

/* Sklik - Retargetingový kód */